torsdag, november 26, 2020

Tagg: Rally for SSE!

Handelshögskolan digitaliseras med crowdfunding

Handelshögskolan i Stockholm anordnade en 24-timmars crowdfundingkampanj för att samla in små och stora bidrag under.