Handelshögskolan digitaliseras med crowdfunding

Handelshögskolan i Stockholm satsar på crowdfunding. Foto: Juliana Wiklund

Handelshögskolan digitaliseras med crowdfunding

Av Redaktionen | 2018-03-09

Handelshögskolan i Stockholm anordnade en 24-timmars crowdfundingkampanj för att samla in små och stora bidrag under.

Kampanjen, gick under namnet Rally for SSE! lyckades med målet att samla in en miljon kronor.

Crowdfundingen ska ge medel till digitalisering av Handelshögskolan. Pengarna kommer att användas för att utrusta ett digitalt klassrum i framkant och är ett steg mot målet att utveckla de digitala utbildningsmöjligheterna och förbättra interaktionen mellan studenter och lärare.

– Vi använder många olika sätt att nå bidragsgivare, men crowdfunding är spännande eftersom det attraherar studenter och yngre bidragsgivare. Att kampanjen pågår endast ett dygn skapar momentum och snabb återkoppling för de som bidrar, säger Jessica O’Mary, ansvarig för fundraising och alumnrelationer på Handelshögskolan.

Inom högre utbildning blir den globala konkurrensen allt hårdare. I likhet med de flesta universitet arbetar Handelshögskolan sedan flera år systematiskt med fundraising för att säkra finansieringen. För Handelshögskolan är detta stöd extra viktigt eftersom skolan till största delen är privatfinansierad och därmed beroende av privata bidrag och donationer.

På följande länk hittar ni mer information om insamlingen: www.hhs.se/rally2018. Under kampanjdygnet lottades det även ut priser till slumpmässigt utvalda bidragsgivare.