Regeringen vill se över gräsrotsfinansiering

Eftersom gräsrotsfinansiering har brett ut sig så pass mycket anser regeringen nu att man bör se över och granska aktörerna och det befintliga regelverket.