Flygbolaget BRA satsar på crowdfunding

Premiärtankning av biobränsle i BRA:s nya flygplan. Bild: BRA (CC BY 3.0)

Flygbolaget BRA satsar på crowdfunding

Av Redaktionen | 2017-07-10

Flygbolaget BRA bjuder in kunder att få vara med och påskynda omställningen till ett fossilfritt inrikesflyg genom två nya koncept: Gröna Avtal och Grönt Kort.

Flyget står inför en viktig omställning till fossilfria drivmedel och BRA har som målsättning att minska utsläppen med 50 procent till 2025. Sedan den 29 juni tankar BRA biobränsle ombord på samtliga avgångar från Halmstad. Nu bjuder BRA in företag och privatpersoner vara med och snabba på takten med vilken det fossila bränslet skiftas mot biobränsle.

Grönt Avtal innebär att företag kan välja att köpa biobränsle till sina flygresor. Till hösten kommer BRA även att lansera ett sk. Grönt Kort, en ny nivå i sitt bonusprogram där alla intjänade poäng används till köp av biobränsle. Redan nu kan dock alla som har intjänade bonuspoäng omvandla dem till biobränsle.

– Biobränsle kostar idag cirka fem gånger så mycket som det fossila bränslet och produceras i mindre kvantitet. Det gör att omställningen tar längre tid än vi önskar. Man kan se Gröna Avtal och Grönt kort som en form av crowdfunding. Det gör att företag och privatpersoner kan välja att flyga på biobränsle, helt eller delvis, och betala den mellanskillnad det innebär. Samtidigt bidrar man till en kickstart på omställningen, säger Christian Clemens, VD för BRA.

Under de två senaste åren har BRA investerat i tio nyproducerade, klimateffektiva ATR 72-600 som minskar bränsleförbrukningen med 35 procent jämfört med de äldre flygplanen som fasats ut ur flottan.

Grönt Avtal och Gröna kortet har produktutvecklats utifrån diskussioner med kunder och redan nu står flertalet kunder beredda att minska sina utsläpp.

– Vi är övertygade om att om när hjälps åt, då kan vi ställa om det svenska inrikesflyget. I den politiska debatten blir frågan emellanåt polariserad och det höjs röster om att flygandet måste minska. Det tycker jag är väldigt olyckligt, det är ju inte resandet i sig som ska minska utan utsläppen. Vi behöver ett välfungerande inrikesflyg för att hela Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas, säger Christian Clemens, VD för BRA.