Diskutera framtidens finans-och miljömarknad

Diskutera framtiden i Almedalen. Bild: Karsten Würth

Diskutera framtidens finans-och miljömarknad

Av Redaktionen | 2017-06-30

Crowdsourcing, crowdfunding och gröna obligationer är relativt nya innovativa områden som berör och engagerar. En ny elbil ska utvecklas, ett bostadsområde ska utrustas med solenergi, utsläpp i Östersjön ska minimeras eller en batterifabrik ska byggas. Projekten blir allt fler och kraven på finansiering växer.

Vad betyder detta för finansmarknaderna och städerna i de nordiska länderna? Hur kan städer och regioner öka investeringstakten för att nå de ambitiösa målen inom hållbarhetsområdet?

Är FN:s arbete med de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet hotat av den stora politiska oviljan i USA eller kommer vi att se ett förnyat global ledarskap som stärker arbetet inom klimat- och hållbarhetsinvesteringar?

Det är några av frågorna som avhandlas när South Pole Group, Ålandsbanken och
Ålands landskapsregering bjuder in till 4 fristående seminarier och paneldiskussioner den 4 juli kl 08.45 – 15.00 i Visby hamn.

Du får chansen att möta några av världens och Europas ledare inom finans, klimat och innovation. Tex. Jan Eliasson, F.d. Vice Generalsekreterare i FN som med sina erfarenheter från sin tid på FN reflekterar kring de utmaningar som man ställs inför framtiden med sikte på de ambitiösa globala hållbarhetsmålen. Epi Ludvik Nekaj, Grundare och vd för den framstående organisationen Crowdsourcing Week. Dr Kirsten Dunlop, Vd för EU:s största Klimatinnovationsprogram Climate-KIC. Peter Carlsson, Vd för SGF Energy och f.d. Tesla-chef som ska bygga Europas största batterifabrik i Sverige.

– Som finansaktör har vi på Ålandsbanken utvecklat en hållbarhetsstrategi som bidrar till att skapa medvetenhet om finansiellt såväl som socialt och miljömässigt ansvar. Det är med stor glädje som vi arrangerar dessa högprofilseminarier i Almedalen, säger Anne-Marie Salonius, direktör för Ålandsbanken Finland.