Crowdfundingkampanj för renare hav

Briggen Tre Kronor af Stockholm på Östersjön. Fotograf: Nora Gierz

Crowdfundingkampanj för renare hav

Av Redaktionen | 2018-11-23

Östersjön är ett av världens smutsigaste hav. Nu startar Briggen Tre Kronor Expedition Rädda Östersjön för att samla alla goda krafter till en gemensam insats för ett renare Östersjön.

Briggen Tre Kronor är aktuella med en crowdfundingkampanj på Pepins. Målet är att skapa engagemang och samla kapital för att växla upp arbetet med att skapa samverkan mellan medborgare och beslutsfattare.

Delägarna ges möjligheten att själva delta i expeditionen och säkra Östersjön för kommande generationer. Dessutom får man också chans till avkastning på investerat kapital.

Fram till den 17 december 2018 har privatpersoner, företag och organisationer möjlighet att investera.

Expeditionen utgår från Förenta Nationernas (FN) Agenda 2030 i vilken medlemsstaterna förbundit sig att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld senast till år 2030. Expeditionens fokus ligger på ett av delmålen som handlar om att ”förebygga och att minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen”.

Tillsammans med olika forskare, föreningar, intresseorganisationer, näringsliv och myndigheter kommer expeditionen möta och påverka människor på både land och hav.

– Det är viktigt att möta folk ansikte mot ansikte för att i dialog komma fram till vad var och en kan göra för att bidra till ett renare Östersjön säger Jan Söderhielm, projektledare för Expedition Rädda Östersjön

På webbplatsen www.briggentrekronor.se hittar ni mer information om Expeditionen samt den pågående kampanjen.