intervju_paradiset_crowdfunding

Johannes Cullberg, VD och grundare av matkedjan paradiset.