Ökad satsning på kultur genom crowdfunding

Emilie Orring, regionråd. Foto: Moderaterna Uppsala

Ökad satsning på kultur genom crowdfunding

Av Redaktionen | 2017-06-05

I en debattartikel i dagens Uppsala Nya Tidning skriver moderaterna om ett nytt crowdfunding-förslag för sin nästa års budget. Partiet vill att crowdfunding ska testas som ett komplement till dagens kulturfinansiering.

De pengar som skattebetalarna idag bidrar med till Uppsalas kulturverksamheter är väl investerade och ger mycket tillbaka till länet. En breddad gräsrotfinansiering på kulturaktiviteter skulle kunna möjliggöra ytterligare kultursatsningar eller höja kvaliteten i befintliga eller framtida kulturprojekt menar Emilie Orring, regionråd (M) och Siv Godberg från regionens kulturnämnd (M).

Flera andra regioner använder redan crowdfunding på kulturområdet och utvärderingar visar på positiva erfarenheter. Att låta människor och verksamheter lämna bidrag till kulturen är bra både ur demokratisk och ekonomisk synvinkel.

Moderaterna har därför föreslagit att crowdfunding omgående bör införas som ett komplement till kulturfinansieringen i Uppsala län.

Länk till artikeln.