Forskare startar crowdfunding-plattform

Foto: Labfundr Facebook

Forskare startar crowdfunding-plattform

Av Redaktionen | 2017-06-14

Den kanadensiska biokemisten Eric Fisher hade en trygg och utstakad forskningskarriär men istället för att fortsätta med sin egna forskning väljer han nu att starta en crowdfunding-plattform för andra forskare. 

Forskare över hela världen står inför samma utmaningar, nämligen lägre forskningsbidrag och anslag. En som vill ändra på detta är Eric Fisher, en kanadensisk biokemist som nu lanserar crowdfunding-plattformen Labfundr.

Idén till plattformen kom till när Eric själv skulle söka finansiering till ett projekt och stötte på svårigheter pga de minskade anslagen och de nya fördelningsreglerna för forskningsprojekt som nyligen började gälla i Kanada.

Crowdfunding används redan idag flitigt av företag och organisationer runt om i världen för att samla in pengar till forskning. I Kanada fanns dock ingen sådan plattform.

Labfundr lanserade sin första kampanj förra månaden. Målet är att samla in 10.000 dollar till en nationell studie och databas av hälsotillstånd hos barn i Kanada. Trots att detta är en kanadensisk studie så kan den komma att hjälpa barnläkare i Sverige.

– Denna typ av databas hjälper barnläkare från hela Kanada och runt om i världen att fatta beslut, säger Eric.

Crowdfunding blir ett komplement till forskningsbidragen

På frågan om crowdfunding på sikt kan göra så att anslagen minskar ännu mer, då politikerna börjar ta för givet att allmänheten kommer finansiera projekten, är Eric övertygad om att det istället kommer fungera som ett komplement.

Utmaningarna för projekten är dock att göra dem lätta att förstå. Även för dem som inte är så insatta i alla medicinska termer och ord.

– Det handlar om hur väl forskarna lyckas berätta sin historia, hur konkret deras mål och hur tydligt de lyckas förmedla det. Enkla saker som humor och personlighet har stor inverkan på en lyckad kampanj, säger Eric.

Skapar mervärden

Förutom att få in kapital till olika projekt inom vård och Medtech skapar man också mervärden för projekten och forskarna genom att projekten får ökad uppmärksamhet och kännedom bland allmänheten.

En spännande idé och koncept tycker vi, nu återstår det att se om vi får en motsvarighet till Labfundr på den svenska marknaden.