Crowdfunding skapar samhällnytta

De vill skapa samhällsnytta med crowdfunding. Foto: Subtopia

Crowdfunding skapar samhällnytta

Av Redaktionen | 2017-06-04

De är alla föreningar med social förändring som affärsidé. Medan Rättbuss vill utgöra ett rullande kultur- och aktivisthus, ska REI Kampsport skapa ett kampsportcommunity i Botkyrka. I samma kommun verkar Changers hub, inriktat på att förverkliga drömmar för entreprenörsugna unga vuxna. Nu testar Subtopia crowdfunding som ska kicka igång positiv samhällsförändring via gräsrotsinvesteringar.

1 juni sjösätts kampanjen och de som tilltalas av idéerna och tror att de skulle kunna få glädje av dem kommer att kunna stödja dessa tre initiativ. Förhoppningen är att den här metoden ska bidra till samhällsförändring på ett helt nytt och oprövat sätt, genom att lägga sitt bidrag här för Rättbuss, här för Changers hub och här för REI Kampsport.

– Vi har inspirerats av hur andra goda idéer crowdfundats på ett framgångsrikt sätt. Nu provar vi den här finansieringsmodellen på mer samhällsorienterade verksamheter. På det sättet blir det inte bara saker som förverkligas, utan strukturer och sociala flöden i vardagen, säger Victoria Escobar på Changers hub.

– Subtopia har alltid drivit på och stöttat alternativa affärsidéer med utgångspunkt för existerande och spirande engagemang och gräsrotsenergi. Goteo är en spansk innovation för det här syftet och nu provar vi den här i Sverige, säger Anders Lindgren, verksamhetschef på Subtopia.

Här kommer lite kort info om de 3 föreningarna:

Changers Hub
Stöttar unga i Stockholms ytterstadsområden att förverkliga sina idéer och uppnå sin fulla potential genom att erbjuda kostnadsfria kurser, föreläsningar och coachning. Har funnit sedan september 2015. Visionen är att demokratisera framgång och göra det tillgängligt även för de som inte kommer från priviligerade bakgrunder.

RättBuss
Sedan 2010 har RättBuss utgjort ett rullande rum för kultur, alternativt resande, kollektivism, fest, aktivism och karaoke – och den där platsen du inte trodde fanns. Genom åren har vi bland annat rullat på överklassafaris, bussperformances festivaler och motorvägsprotester med en scen, ett bibliotek, en biograf och en bar ombord.

REI Kampsport
En ideell intresseförening med syfte att genom träning utveckla individer, skapa förebilder och mötesplatser samt genom sociala projekt påverka och förbättra förorten. Ett center för kampsport för unga i Botkyrka.

Initiativet till projektet kommer från Subtopia i Botkyrka, ett kulturkluster som stödjer artister, filmproducenter, cirkuskompanier, ideella föreningar och andra kreatörer med att förverkliga sina drömmar. Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka och fungerar även som centrum för Botkyrka kommuns satsning på kultur och kreativa näringar.